DCI Employees

 
Sabyasachi Saha

1. Dr. Sabyasachi Saha

Secretary

Mukesh Kumar

2. Sh. Mukesh Kumar

Deputy Secretary

Kusum

3. Smt. Kusum

Deputy Secretary


S.No Name Designation
4.  Sh. Vinay Gupta  Assistant Secretary 
5.  Sh. Vikas Chawda  Accounts Officer 
6.  Sh. Azad Singh  Section Officer 
7.  Smt. Savita  Section Officer 
8.  Sh. Ram Gahan Prajapati  Section Officer 
9.  Sh. Mohinder Singh  Section Officer 
10.  Smt. Deepa Chauhan  Section Officer 
11.  Sh. Naveen Sharma  Section Officer  
12.  Sh. Gaurav Dixit  Assistant Section Officer 
13.  Sh. Sanjay Kumar  Assistant Section Officer 
14.  Smt. Jyoti  Assistant Section Officer 
15.  Sh. Parmod Kumar  Assistant Section Officer 
16.  Sh. Madan Lal  Assistant Section Officer 
17.  Sh. Mangal Sain  Assistant Section Officer 
18.  Sh. Prem Chand Kargati  Assistant Section Officer 
19.  Sh. Avinash Chhabbarwal  Assistant Section Officer 
20.  Sh. Piyush Tanwar  Assistant Section Officer 
21.  Sh. Umesh Singh Bisht  Assistant Section Officer 
22.  Sh. Sachin Gupta  Assistant Section Officer 
23.  Sh. Ram Chander Pandey  Senior Secretariat Assistant 
24.  Sh. Sant Lal Gupta  Senior Secretariat Assistant 
25.  Sh. Dhiraj singh  Senior Secretariat Assistant 
26.  Sh. Vimal Kumar   Junior Secretariat Assistant 
27. Sh. Punit kumar  Junior Secretariat Assistant 
28. Shri Bikky Kumar  Multi Tasking Staff 
29. Shri Virender Kumar  Multi Tasking Staff 
30. Shri Dharmender  Multi Tasking Staff 
31. Shri Ashish Yadav  Multi Tasking Staff 
32. Smt. Deep Mala  Multi Tasking Staff 
33. Shri Pintu  Multi Tasking Staff 
S.No Name Designation
1. Smt. Sangeeta Patel  Computer Operator 
2. Sh. Gaurav Kumar  Computer Operator 
3. Ms. Rashmi  Computer Operator 
4.  Sh. Mohit Yadav  Computer Operator 
5.  Ms. Jyoti  Computer Operator 
6.  Ms. Akansha Jauhri  Stenographer 
7.  Sh. Yogesh Verma  Computer Operator 
8.  Sh. Ravinder Kumar  Computer Operator 
9. Sh. Amit Negi  Computer Operator 
10.  Smt. Ruchi Aggrawal  Receptionist-cum-Computer Operator 
11.  Ms. Shivani Dhama  Hindi Translator 
12.  Sh. Pravesh Kumar  Multi Tasking Staff 
13.  Sh. Laxman Swaroop  Multi Tasking Staff 
14.  Sh. Pradeep Kumar  Multi Tasking Staff 
15.  Sh. Bhola Nath  Multi Tasking Staff 
16.  Sh. Madan Kumar  Multi Tasking Staff 
17.  Sh. Rahul   Multi Tasking Staff 
NIL